Domy z dofinansowaniem

Ostatnia aktualizacja: 9.08.2017

 

 

 

Unijne i krajowe programy kuszą dofinansowaniem na budowę własnego domu. Domy z dofinansowaniem to idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy marzą o budowie własnego domu, lecz nie mogą sobie na niego pozwolić.

 

Mieszkanie dla Młodych

Programem pomocowym kierowanym do osób poniżej 36 roku życia (w przypadku małżeństw liczony jest wiek młodszego małżonka) pragnących stać się posiadaczami swojego pierwszego domu jest Mieszkanie dla Młodych. Polega on na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego, które jest udzielane w momencie wypłaty kredytu.

W ramach programu możliwy jest zakup mieszkania do 75 m2 lub domu do 100 m2 (dla osób wychowujących przynajmniej troje dzieci limit wzrasta o 10 m2). Dopłaty przyznawane są na zakup mieszkania lub domu z rynku pierwotnego lub wtórnego, oraz na budowę domu jednorodzinnego. Na wysokość dopłaty ma wpływ ilość wychowywanych dzieci, powierzchnia użytkowa nieruchomości i wskaźnik przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 dla danej lokalizacji.

Na dofinansowanie wkładu własnego możemy liczyć tylko przy kredycie hipotecznym o wartości przynajmniej 50% ceny mieszkania zawartym na co najmniej 15 lat w polskiej walucie.

Dofinansowanie można uzyskać także na budowę domu do 100 m2. Ma ono wówczas formę zwrotu wysokości podatku VAT na materiały budowlane i wyliczany jest na podstawie faktur wystawionych dla osoby fizycznej do 30 września 2018 roku.

Szczegółowe i regularnie aktualizowane informacje na temat dostępnych środków, warunków przyznawania i wysokości przysługującego Państwu dofinansowania (wysokość tą można sprawdzić wykorzystując specjalnie przygotowany do tego celu kalkulator) można znaleźć na stronie internetowej programu. 

 

W ramach programu Mieszkanie dla Młodych mogą Państwo uzyskać dofinansowanie na projekty OMEGA i KAPPA z naszej oferty Domów POD KLUCZ.

 

Środki z sierpniowej tury przyjmowania wniosków zostały wyczerpane 8 sierpnia 2017 roku. Kolejna tura przyjmowania wniosków o dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych rozpocznie się już za 4 miesiące.

 

 

 

ŚRODKI NA ROZWIĄZANIA ENERGOOSZCZĘDNE

 

Premia termomodernizacyjna

Program ten polega na dofinansowaniu termomodernizacji istniejących już budynków. Środki pochodzą z Funduszu Termomodernizacji i Remontów obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. O dofinansowanie mogą starać się zarówno właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, jak i właściciele domów jednorodzinnych. Prace termomodernizacyjne mogą obejmować: ocieplenie przegród zewnętrznych, wymianę lub remont okien, modernizację lub wymianę systemu grzewczego, unowocześnienie systemu wentylacji i usprawnienie systemu wytwarzania ciepłej wody. Podstawą do otrzymania wsparcia jest przedstawienie audytu energetycznego, który pokaże zmiany w zapotrzebowaniu na energię uzyskane w wyniku wykonanych prac.

Premia termomodernizacyjna stanowi spłatę części kredytu zaciągniętego przez inwestora i wynosi do 20% jego wysokości, ale nie może wynosić więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację i dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii (ustalonych na podstawie audytu energetycznego).

Więcej informacji można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Program PROSUMENT

Program ma na celu ograniczenie lub uniknięcie produkcji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Przeznaczony jest on dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż nowych instalacji dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także wymianę istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Środki można uzyskać zarówno na źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, jak i na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

W latach 2017-2020 można uzyskać zwrot od 15 do 30% kosztów kwalifikowanych instalacji w postaci dotacji do kredytu (na 100% kosztów kwalifikowanych) z oprocentowaniem 1% w skali roku na okres 15 lat.

Więcej informacji można znaleźć na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Finansowanie ESCO

Program ten oparty jest na zasadzie finansowania przez trzecią stronę (TPF – Third Party Financing). Zgodnie z tą zasadą właściciel nie musi ponosić żadnych kosztów inwestycyjnych, a ESCO finansuje inwestycję (np. wymianę instalacji oświetleniowej) ze środków uzyskanych od innych podmiotów. W projektach, które mogą starać się o taki typ dofinansowania, najważniejsze jest ograniczenie kosztów mediów, ponieważ koszty remontów i modernizacji spłacane są w przyszłości z uzyskanych dzięki nim oszczędności.

Umowa zawierana przez beneficjenta w przypadku tej formy finansowania dotyczy efektów działania, więc ryzyko ewentualnych niepowodzeń przejmuje ESCO.

 

 

 

Szczegółowych informacji o dotacjach i dofinansowaniach, np. ogłoszeń o naborach wniosków, warto poszukać w internecie.

Domy z dofinansowaniem to szansa na posiadanie własnego domu przy niższych nakładach finansowych, więc pomimo skomplikowanych procedur warto zapoznać się z programami dopłat dostępnymi na najbliższe lata.