Budowa domu to niezwykle skomplikowany i długotrwały proces, który można podzielić na kilka dużych etapów:

 

1. Pierwszy etap to wybranie lokalizacji, zakup działki oraz projekt.

Jest on uzależniony wyłącznie od Inwestora. Należy pamiętać, że zła decyzja będzie miała konsekwencje przez wiele lat mieszkania w domu i może również negatywnie wpłynąć na potencjalną sprzedaż w przyszłości. Warto wziąć to pod uwagę, ponieważ wybudowanie domu zarówno w dobrej, jak i złej lokalizacji kosztuje tyle samo.

Należy też pamiętać o badaniach geologicznych, które trzeba wykonać przed zakupem działki. Od kwietnia 2012 roku wykonanie takich badań jest konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, ale po zakupie działki jest już za późno i można tylko mieć nadzieję, że rodzaj gruntu nie spowoduje znacznego zwiększenia kosztów posadowienia budynku. Z badań tych dowiemy się również, czy nie ma problemu wysokich wód gruntowych, które dla niektórych wykonawców mogą być dużym problemem.

Często popełnianym na tym etapie błędem jest źle wybrany projekt. Jeśli wybrany dom będzie miał zbyt małą powierzchnię użytkową, to po kilku latach mieszkania w nim może zajść potrzeba rozbudowy, a co za tym idzie kolejne duże koszty. Pamiętajmy, że są projekty, które uwzględniają ewentualną potrzebę powiększania powierzchni użytkowej. Natomiast w przypadku zbyt dużej powierzchni użytkowej narażeni jesteśmy na niepotrzebne koszty budowy i późniejszej eksploatacji.

Nasza Firma może aktywnie uczestniczyć w wyborze lub projektowaniu odpowiedniego domu dostosowanego do potrzeb klienta.

 

 

2. Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Etap ten może być zrealizowany przez Inwestora, lub można zlecić to firmie wykonawczej. Inwestor przekazuje takiej firmie pełnomocnictwa i już nie musi martwić się o potrzebne dokumenty ani tracić czasu w urzędach. Chcąc jednak samodzielnie wystąpić o pozwolenie na budowę, trzeba najpierw uzyskać całą masę dokumentów, takich jak: wypis z miejscowego planu zagospodarowania, mapa do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, projekt szamba (jeśli nie ma kanalizacji), warunki przyłączenia do sieci gazowej, warunki przyłączenia do sieci elektrycznej, zjazd z działki, czy projekt zagospodarowania działki. Jest jeszcze szereg dokumentów, które mogą być potrzebne, a o których Inwestor dowiaduje się dopiero na etapie załatwiania w różnych instytucjach wszystkich potrzebnych dokumentów. Wszystkie te działania wymagają bardzo dużo czasu i determinacji. Po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, na 7 dni przed rozpoczęciem prac należy zgłosić je do Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Nasza firma, w ramach kompleksowej obsługi, oferuje uzyskiwanie potrzebnych dokumentów przed rozpoczęciem budowy.

 

3. Następny etap to budowa stanu surowego z pokryciem dachowym.

Jest on najtrudniejszy i najdłuższy, bo uzależniony od wielu składników. Największą rolę odgrywają ludzie, którym zleca się wybudowanie domu. Duży wpływ na czas trwania projektu mają także czynniki, które nie sposób przewidzieć, takie jak: błędy w projekcie, pogoda, awarie czy kradzieże. Trzeba jednak o nich pamiętać w trakcie budowy swojego domu, gdyż nie tylko zwiększają one koszty, ale także są przyczyną niepotrzebnego stresu. Opinia, że budowanie „systemem gospodarczym”, jest tańsze od budowania z firmą, w dzisiejszych czasach, nie ma już uzasadnienia. 

Budując z naszą firmą Inwestor nie musi martwić się o ludzi pracujących na budowie, zakup materiałów, awarie czy kradzieże. Nie musi znać się na czytaniu projektów i wychwytywaniu w nich błędów, bo od tego jesteśmy my, jako wykonawca z długoletnim doświadczeniem. Wybudowanie kilkuset domów przekłada się bezpośrednio na jakość  wykonywanych przez naszą firmę prac.

Coraz częściej wykonawcy nie chcą realizować prac bez zaliczek, ponieważ zdarza się, że Inwestor nie dotrzymując terminów płatności, czasami z przyczyn od niego niezależnych (takich jak: uruchomienie kolejnej transzy w banku, lokata bankowa z terminem realizacji po terminie płatności za fakturę, przedłużający czas wpłynięcia pieniędzy z własnej pracy itp.) zmusza ich do poszukiwania nowych źródeł dochodu. W takich sytuacjach trzeba liczyć się z tym, że czas realizacji inwestycji może się znacząco przedłużyć, ponieważ powrót ekipy na plac budowy nigdy nie będzie natychmiastowy. 

Nasza firma każdy etap buduje ze swoich środków i dopiero po odbiorze prac przez Inwestora lub reprezentującego go zewnętrznego Kierownika Budowy jest wystawiana faktura.

Nadzór budowlany ze strony Inwestora jest kolejnym ważnym punktem, niezbędnym do jak najlepszego wykonania inwestycji. Nadzór powinien być jednak wielowarstwowy. Wykonawca ma za zadanie zbudować dom na podstawie otrzymanego projektu, zatrudniając do tego odpowiednich fachowców i używając odpowiednich materiałów. Zadaniem Inwestora jest odebrać poszczególne etapy budowy i za nie zapłacić. Ale Inwestor może się nie znać na budownictwie, dlatego potrzebny jest Kierownik Budowy, który będzie nad wszystkim czuwał. Inwestor, który zatrudni osobę reprezentującą go na budowie (Kierownika Budowy) oraz ustali swoje oczekiwania, ma pewność zabezpieczenia swoich interesów i wykonywania prac zgodnie z projektem. Bardzo często firmy budowlane oferują Kierownika Budowy już w ramach umowy, czyli „bezpłatnie”. Jednak należy się zastanowić, czy Kierownik Budowy zatrudniony u wykonawcy jest na pewno człowiekiem bezstronnym.

 

Jednym z często popełnianych błędów jest wprowadzanie zmian konstrukcyjnych na etapie budowy i niezatwierdzanie ich w projekcie budowlanym. Zmiany takie w trakcie trwania prac są niedopuszczalne.

VMADE gwarantuje, że te zmiany (o ile będą potrzebne) zostaną wprowadzone jeszcze na etapie projektowania lub adoptowania projektu bez konsekwencji finansowych dla Inwestora.

 

Ważną rzeczą na etapie przygotowywania wykopu pod fundamenty jest zdjęcie humusu (ziemi organicznej) oraz posadowienie domu względem docelowego gruntu. Często zdaża się, że Inwestorzy rezygnują ze zdjęcia humusu w ramach oszczędności. Tego typu cięcie kosztów generuje problemy dopiero po kilu latach użytkowania domu, narażając właściciela na zdecydowanie większe koszty przy ich usuwaniu. Natomiast nasza firma wykonuje to w ramach podpisanej umowy.

Następnym krokiem jest wykonanie wykopu pod fundamenty. Najczęściej wykonuje się go za pomocą koparki, ale koparka, mimo tego, że zrobi to szybko, nie jest precyzyjna. Wykop może być albo za płytki, albo (co jest zdecydowanie większym problemem) za głęboki. Jeśli zdarzy się, że koparka zbierze zbyt dużo ziemi, nie należy uzupełniać braków, ponieważ dosypany grunt będzie niestabilny, nawet jeśli zagęścimy go mechanicznie. Może to powodować nierównomierne osiadanie budynku, a co za tym idzie – pękanie ścian i podłóg.

VMADE wykonuje wykopy w większości ręcznie lub przy pomocy operatora koparki, który wybiera tylko grunt z górnej części wykopu. Ten sposób daje nam pewność posadowienia budynku na gruncie rodzimym.

 

Kolejnym częstym błędem jest nieprawidłowo wykonana izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodna i brak jej ciągłości. Izolację przeciwwilgociową powinno wykonywać się i w pionie, i w poziomie – bez przerw. Jeśli jest wykonywana z papy to ją zgrzewamy, jeśli zaś z foli to jest sklejana.

 

Innym błędem jest niewłaściwie przygotowanie deskowania. Niestaranne wykonanie deskowania spowoduje przeciekanie i wybrzuszenie w czasie wypełniania betonem, a po zastygnięciu powierzchnia betonu będzie nierówna. W czasie lania betonu może również dojść do przesunięcia zbrojenia.

 

Kolejny etap to stawianie ścian. Zarówno ściany, jak i dach są elementami budowy, które widzimy codziennie przez cały czas mieszkania w naszym domu. Zwracamy więc szczególna uwagę na ich wykonanie. Muszą trzymać pion, wysokość, a wymiary maja być odzwierciedleniem projektu. Powierzchnia ścian powinna być równa, gdyż wyrównywanie jej w późniejszym terminie będzie trudne, koszty wzrosną a czas budowy wydłuży się. Ogromną rolę odgrywają na tym etapie użyte materiały – rodzaj cegły, odpowiednia zaprawa. Zastosowanie niewłaściwej zaprawy spowoduje pogorszenie parametrów naszego budynku. Dlatego ważne jest, aby wykonawca znał technologię, w której ma być stawiany dom.

 

Jeszcze innym błędem jest źle dobrany rodzaj stropu. Projektant uzależnia dobór stropu od rozpiętości elementów konstrukcyjnych tak, aby konstrukcja pracowała optymalnie. Dobrze dobrany i policzony strop, to również czynnik ekonomiczny, pozwalający na optymalizację kosztów.

   Firma VMADE zatrudnia pracowników z wieloletnim doświadczeniem zdobywanym na licznych szkoleniach branżowych oraz przy własnych realizacjach, dzięki czemu powyższe problemy nas nie dotyczą.

 

4. Ostatni jest etap wykonania stanu developerskiego.

Na tym etapie do wykonania są prace, które mają bezpośredni wpływ na jakość końcową inwestycji. Bierze w nim udział 7-8 różnych brygad, co daje około pięćdziesięciu różnych pracowników. Każdy z nich może wpłynąć na jakość wykonywanej pracy. Pomimo tego, że każda ekipa wykonuje tylko jeden rodzaj robót, przy braku koordynacji poszczególnych brygad, istnieje prawdopodobieństwo, graniczące niemal z pewnością, iż prace te zostaną wykonane nieprawidłowo. Koordynacja wszystkich prac jest niezwykle ważna do uzyskania pożądanego efektu końcowego.

Prace, które w tych etapach zostaną wykonane niestarannie lub błędnie, generują zawsze wysokie koszty naprawy, a czas tych napraw zawsze jest dłuższy po tym jak wykonująca ekipa wyjechała z budowy.

VMADE wie jak wykonywać te prace tak, aby efekt końcowy był zadowalający dla przyszłych użytkowników. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala uniknąć wielu problemów wynikających z nieprzemyślanych decyzji.

 

 

 

 

 

 

AKTUALNE PROGRAMY  NA DOMY Z DOFINANSOWANIEM

BRAK PROGRAMÓW

 

Unijne i krajowe programy dopłat kuszą dofinansowaniem na budowę własnego domu. Domy z dofinansowaniem to idealna propozycja dla wszystkich tych, którzy marzą o budowie własnego domu, lecz nie mogą sobie na to pozwolić.

Aktualnie można uzyskać dofinansowanie na budowę pierwszego domu i na rozwiązania energooszczędne. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Domy z dofinansowaniem to szansa na posiadanie własnego domu przy niższych nakładach finansowych. Mimo skomplikowanych procedur warto zapoznać się więc z programami dopłat dostępnymi na najbliższe lata.